نمایش 1-1 از 1 نتیجه


نشست چالش‌های رفع خشونت از محیط زیست انسانی برگزار شد

7

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های " جهانی عاری از خشونت " با موضوع " چالش های رفع خشونت از محیط زیست انسانی با حضور محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان، دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس، شهربانو اماني انگنه ، نماينده دوره هاي پنجم و ششم مجلس، دکتر اسماعیل کهرم مشاور عالی سازمان محیط زیست، دکتر رضا مکنون مشاور وزیر نیرو و مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست به همراه کارشناسان و صاحبنظران حوزه محیط زیست در محل بنیاد برگزار شد.

ادامه مطلب