نمایش 1-1 از 1 نتیجه


توسعه فرهنگي به‌مثابه بستر توسعه پايدار؛ الزام امروز جامعه ايران

7

توسعه را به عنوان يكي از گفتمان‌هاي حوزه انديشه و نيز عمل، مي‌توان از جمله متكثرترين مقولات جهان معاصر دانست كه الزاماً تعريف جامع و مانعي براي آن نمي‌توان به دست داد و تعاريف و نظريه‌هاي ناظر بر آن بسته به شرايط، زمانه و عوامل ديگر تغيير مي‌كنند

ادامه مطلب