جلسه هم اندیشی مدیرعامل بنیاد با مسئولین استانی بنیاد برگزار شد
18

جلسه هم اندیشی مدیرعامل بنیاد با مسئولین استانی بنیاد برگزار شد

تاریخ 10 دی ماه در دفتر بنیاد جلسه ای میان مدیرعامل بنیاد دکتر فاطمه داداشیان ، دکتر شیوا صادقی پور معاون مدیر عامل و مسئولین دفاتر استانی اصفهان ، فارس ، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی برگزار شد .

در این جلسه با هدف هم اندیشی و تبادل نظر میان استان ها و گزارش از وضعیت برنامه ریزی های استانی برای موفقیت هر چه بیشتر و عملی شدن اهداف اصلی بنیاد امید ایرانیان در جهت رشد اجتماعی و فرهنگی در استان ها گفتگو شد . 

آقایان ابراهیمی ( استان اصفهان ) ، موسوی ( فارس ) ، اسلامی ( سیستان و بلوچستان ) و امینی ( خراسان رضوی ) گزارشی از برنامه های برگزار شده در گذشته و همچنین اقدامات پیشبینی شده برای برگزاری برنامه های آینده را ارائه نمودند . 

با موافقت دکتر فاطمه داداشیان سلسله جلسات هم اندیشی میان استان ها با هدف استفاده از تجربیات استانی و ارتباط بیشتر میان دفتر مرکزی بنیاد بصورت ماهانه برگزار خواهد شد